Nasi lekarze

Lek. Janusz Abrowski

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala MSWiA w Krakowie
  • Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

Wykonuje USG ortopedyczne

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

Język angielski

Specjalności:

ortopedia