Nasi lekarze

Dr n. med. Jacek Bartosiewicz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Białymstoku

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Specjalizacja z chirurgii ogólnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Od 1997 roku pracuje na oddziałach chirurgii ogólnej, naczyniowej i kardiochirurgii
 •  Przez trzy lata podnosił swoje kwalifikacje w czołowych ośrodkach brytyjskich, specjalizujących się w chirurgii naczyniowej i laparoskopowej. Umożliwiło to zdobycie szerokiego doświadczenia w leczeniu planowych i nagłych przypadków chirurgicznych. 
 • Obecnie zatrudniony w Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, który specjalizuje się w chirurgii małoinwazyjnej.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

 • Badania endoskopowe gastroskopia i kolonoskopia

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • Przeprowadza różnorodne operacje laparoskopowe, najczęściej operacje przepuklin pachwinowych, resekcje pęcherzyka żółciowego

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Diagnostyka i leczenie guzów zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych ze szczególnym uwzględnieniem własnych doświadczeń w leczeniu rakowiaka u 18 letniego mężczyzny Rykała C, Bartosiewicz J, Pawlak J, Nawrocka A, Omulecka A. Polski Przegląd Chirurgiczny
 • Śródoperacyjna echokardiograficzna ocena segmentalnej kurczliwości mięśnia sercowego u chorych poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Kucewicz E, Czech B, Juszczyk G, Bartosiewicz J. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003 35(4) 242-248.
 • Ocena porównawcza dwóch metod śródoperacyjnego pomiaru rzutu minutowego serca (termodilucja i echokardiografia przezprzełykowa) u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego. Kucewicz E, Czech B, Juszczyk G, Bartosiewicz J. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003 35(1) 3-7.

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych
Specjalności:

chirurgia ogólna , flebologia , gastroskopia , kolonoskopia , proktologia