Nasi lekarze

Lek. Jacek Albiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Posiada II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Specjalizuje się w zabiegach:

 • Operacja szczeliny odbytu
 • Operacja przetoki okołoodbytniczej
 • Przepuklina pierwotna (pachwinowa, udowa, pępkowa)
 • Przepuklina nawrotowa (pachwinowa, udowa, pępkowa), przepuklina mosznowa
 • Łagodne guzy sutka
 • Drobne zabiegi chirurgiczne - proste wycięcie (ganglion, guzy skóry)
 • Drobne zabiegi chirurgiczne - wycięcie z plastyką (ganglion, guzy skóry)
 • Pobranie węzłów chłonnych (podobojczykowych, pachwinowych)
 • Pobranie węzłów chłonnych (nadobojczykowych, pachowych)
 • Strumektomia (usunięcie jednego/dwóch płatów tarczycy)
Doświadczenie zawodowe m.in.:

 • Kierownik zespołu chirurgów w Klinice Nowotworów Przewodu Pokarmowego w Centrum Onkologii,
 • Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu przy ul. Madalińskiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa do Badań Nad Rakiem Piersi.

Jest współautorem publikacji w zakresie Chirurgii Nowotworów Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego.

Jego hobby to literatura, turystyka i wędkowanie.
Specjalności:

chirurgia ogólna , gastroskopia , kolonoskopia , onkologia , proktologia