Nasi lekarze

Lek. Bogusława Gola

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Specjalista medycyny rodzinnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Katedra Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
  • Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie


Specjalności:

interna , pediatria - dzieci chore