Nasi lekarze

Dr n. med. Bogusław Berliński

WYKSZTAŁCENIE:

  • Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

  • Specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa

  • Zdobył stopień naukowy doktora nauk medycznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • Posiada wieloletnie doświadczanie zdobyte w placówkach państwowych oraz prywatnych

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • Opublikował ponad 40 publikacji w periodykach medycznych


Specjalności:

ginekologia