Nasi lekarze

Lek. dent. Anna Bartkowiak

Specjalista periodontolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
W codziennej praktyce zajmuje się  leczeniem pacjentów dorosłych jak i najmłodszych.  
Rozwój zawodowy ukierunkowany w dziedzinie periodontologii- leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Egzamin specjalizacyjny złożony na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.  
Systematycznie podnosząca kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w  kursach, szkoleniach, międzynarodowych konferencjach i sympozjach.W codziennej praktyce zajmuje się  leczeniem pacjentów dorosłych jak i najmłodszych. 

Przebyte kursy i szkolenia:

·         Postępy w diagnostyce i niechirurgicznym leczeniu chorób przyzębia.
·         Recesje dziąsłowe. Różne techniki pokrywania recesji.
·         Chirurgia i plastyka tkanek miękkich dziąsła oraz tkanek wokół implantów.
·         Chirurgia plastyczna przyzębia: techniki, wskazania i ostatnie trendy.
·         Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.
·         Choroby błony śluzowej i profilaktyka onkologiczna.
·         Wydłużanie koron klinicznych zębów z punktu widzenia praktyka. Diagnostyka-planowanie-zabiegi.
·         Zaburzenia tkanek przyzębia wpływające na estetykę uzębienia. Przyczyny i sposoby leczenia.
·         Kompleksowa diagnostyka periodontologiczna.
·         Preparacja zębów pod korony i mosty. Autraumatyczna dla przyzębia metoda własna.
·         Chirurgia periodontologiczna.
·         Regeneracyjne leczenie przyzębia. Biologiczne podstawy regeneracji.
·         Laseroterapia w periodontologii.
·         Przygotowanie tkanek przyzębia do zasadniczego leczenia stomatologicznego w celu uzyskania optymalnych rezultatów klinicznych i estetycznych.
·         Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii.
·         Rozwiązywanie problemów w rekonstrukcji twardych tkanek zęba i leczenie endodontyczne.
·         „Inlay-onlay-endokorona- sposoby na odtworzenie tkanek zęba po leczeniu kanałowym.

i wiele innych.Specjalności:

endodoncja (pod mikroskopem) , periodontologia , stomatologia zachowawcza