Nasi lekarze

Lek. Anna Bareła- Malczewska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Specjalista chorób wewnętrznych

 • Specjalista alergologii

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • SPCSK WUM w Warszawie (Klinika Pneumonologii i Alergologii,  Poradnia Pneumonologii i Alergii Oddechowej)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Centrum Diagnostyczne Multi-Med spółka jawna

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

 • kwalifikacja do testów alergologicznych i ocena wyników

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • Podawanie szczepionek alergenowych w iniekcji podskórnej (swoista immunoterapia podskórna)

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • “Zastosowanie plwociny indukowanej w chorobach układu oddechowego” , Polski Merkuriusz Lekarski
 • “Choroby zawodowe układu oddechowego” , Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej (rozdział)
 • “The Role of Gastroesophageal Reflux in Asthma” , Trends in Asthma Research (rozdział)

 KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Język angielski

   


Specjalności:

alergologia