Nasi lekarze

Lek. Agnieszka Banach

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Specjalista chorób wewnętrznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • SMS im.G.Narutowicza w Krakowie
  • Centrum Medyczne Vadimed

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

  • cewnikowanie pęcherza moczowego
  • pobieranie krwi tętniczej

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • "Restoration of intestinal continuity-failure analysis." EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH.
  • Gruźlica jelit- aktualny problem kliniczny. Przegląd Lekarski
  • Przydatność diagnostyczna oznaczenia stężenia enzymu arginazy w surowicy krwi we wczesnym wykrywaniu wznowy choroby nowotworowej-Przegląd Lekarski


Specjalności:

interna