Poradniki

Indywidualna psychoterapia długoterminowa

Indywidualna psychoterapia długoterminowa to jedna z form pomocy psychologicznej dostępnej dla pacjentów ENEL-MED. Przybliżymy najważniejsze tematy związane z terapią długoterminową, przede wszystkim problematykę relacji międzyludzkich oraz proces poszukiwania rozumienia własnych przeżyć.

Ludzie i relacje pomiędzy nimi

Dzieciństwo

  • Ludzie żyją i rozwijają się w relacjach z innymi ludźmi. Pierwsza relacja – relacja z matką powstaje jeszcze przed narodzinami, podczas życia płodowego. Tuż po narodzinach dziecko właśnie w relacji doświadcza opieki i troski. Potrzebuje innej osoby do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych. Pierwsze relacje w naszym życiu pojawiają się zanim jesteśmy w stanie je dostrzegać i rozumieć. W naszych pierwszych relacjach doświadczamy naszych pierwszych radości i pierwszych rozczarowań. Ponieważ małe dzieci nie potrafią jeszcze nazywać swoich potrzeb i mówić o swoich oczekiwaniach te potrzeby nigdy nie będą zaspokajane w stu procentach. Zanim nauczymy się mówić czujemy już, że od innych ludzi możemy otrzymać wiele, ale jednak - nie wszystko. W naszych pierwszych relacjach uczymy się też kim jesteśmy, co nam wolno, czego się od nas oczekuje.

Dorastanie

  • W naszym rozwoju ważne są też relacje z rówieśnikami. Pierwsze relacje z rodzicami stopniowo ustępują miejsca relacjom z koleżankami i kolegami. Wiele osób dojrzewając czuje, że relacje z rówieśnikami są ważniejsze niż relacje z rodzicami czy opiekunami. Pojawia się wówczas zjawisko tzw. buntu młodzieńczego. Dzięki takiej naturalnej zmianie, przekształcając charakter relacji z rodzicami możemy opuścić dom rodzinny i szukać własnej indywidualnej drogi życiowej.

Dorosłość

  • Kolejne relacje prywatne i zawodowe to kolejne szanse na rozwój i na nowe doświadczenia. Nawet osoby, które czują się samotne, odrzucone lub rozczarowane innymi ludźmi przeżywają relacje, ponieważ myślą o innych ludziach i o swojej sytuacji. Doświadczają różnych, często trudnych emocji na ten temat.

Nasze doświadczenia w relacjach z ludźmi w sposób naturalny wyprzedzają naszą zdolność do rozumienia tego, co się z nami dzieje. W dzieciństwie nasze zdolności do rozumienia dopiero zaczynają się rozwijać a doświadczenia w relacji mamy od początku. W dorosłym życiu często dopiero po wielu emocjach i napięciach przychodzi czas na refleksję nad tym, o co chodzi, dlaczego nasze kontakty z jakąś osobą wyglądają tak a nie – inaczej. Zawsze więc nasz umysł pozostaje krok za doświadczeniem, jednak to właśnie jak najpełniejsze rozumienie naszych doświadczeń pomaga utrzymywać nasze zdrowie psychiczne w dobrej kondycji.

Potrzeba rozumienia

Bez względu na powagę trudności, jakie przeżywamy a może właśnie szczególnie wtedy, kiedy przeżywamy trudności mamy potrzebę rozumienia, wyrobienia sobie własnego zdania o tym, co się dzieje, jak doszło do sytuacji, w której się znaleźliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak nasze rozumienie każdego doświadczenia może być szczątkowe i niepełne albo głębsze, uwzględniające więcej aspektów i łączące to, co się dzieje teraz z innymi sytuacjami. Na przykład, swoją złość na przełożonego możemy rozumieć jako złość na to, że przełożony kolejny raz informuje nas o pilnych zadaniach do wykonania w ostatniej chwili. Możemy też jednak zauważyć, że podobnie czuliśmy się w innych sytuacjach w przeszłości i że niejednokrotnie towarzyszyło nam poczucie bycia pomijanym czy źle traktowanym. Być może takie emocje przeżywaliśmy nawet już w dzieciństwie.

Codzienne obowiązki i zajęcia, pośpiech i brak czasu nie zawsze pozwalają nam na głębsze zastanowienie się nad sobą. Czasami też o przykrych sytuacjach chciałoby się zapomnieć i już o nich nie myśleć a czasami do wypracowania głębszego rozumienia siebie potrzebna jest relacja z inną osobą. Relacja i rozumienie to dwa podstawowe fundamenty psychoterapii długoterminowej.

Relacja i rozumienie w indywidualnej psychoterapii długoterminowej

Jak przebiega indywidualna psychoterapia długoterminowa?

Indywidualna psychoterapia długoterminowa to systematyczne i regularne spotkania z psychoterapeutą. Psychoterapia długoterminowa jest prowadzona przez okres nawet kilku lat. Ten długi czas umożliwia osobom korzystającym z psychoterapii rozwijanie się we własnym naturalnym tempie.

Podczas każdej trwającej 50 minut sesji osoby korzystające z terapii mówią o swoich doświadczeniach, przeżyciach i emocjach dotyczących:

  • tego, co się dzieje obecnie w ich życiu,
  • tego co działo się w przeszłości
  • tego, czego chcieliby dla siebie w przyszłości.

Mówiąc i słuchając tego, co mówią, pacjenci zaczynają łączyć te trzy perspektywy (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) osiągając stopniowo głębsze rozumienie samego siebie. Psychoterapeuta podczas sesji dzieli się z pacjentem swoim rozumieniem jego sytuacji. Jest to dodatkowa informacja, którą pacjent może wziąć pod uwagę, poszerzając swój własny sposób widzenia. Osoby korzystające z psychoterapii długoterminowej mogą również odkrywać w sobie takie wspomnienia i takie własne cechy, które są dla nich trudne, których chcieliby się pozbyć czy może zapomnieć. Z tego powodu pacjenci podczas trwania terapii mogą okresowo poczuć się gorzej, doświadczać przygnębienia, smutku, żalu czy lęku. Jednak ostatecznie wypracowane rozumienie siebie ma zapewnić lepsze samopoczucie, umożliwić trafniejsze podejmowanie decyzji i budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji.