Informacje prasowe

Kolejne pół roku wzrostu Enel-MedArchiwum wiadomości

Enel-Med opublikował raport za I półrocze 2017 roku, który potwierdza stabilny wzrost finansowy i dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej. Oba minione kwartały zakończyły się zyskiem dla firmy:

  • CM Enel-Med S.A. utrzymuje stałą, dobrą dynamikę sprzedaży abonamentów na poziomie 16% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku;
  • Spółka uzyskuje również bardzo dobrą EBITDĘ na poziomie 11,3 mln zł (dane jednostkowe za I półrocze 2017)
  • Przychody firmy już od kilku lat utrzymują się na stabilnym, rosnącym poziomie, w I półroczu 2017 wyniosły 154,7 mln zł (dane jednostkowe), z czego sprzedaż w ramach NFZ stanowiła jedynie 3,0% przychodów.

Dobra sytuacja Grupy Kapitałowej sprzyja nowym inwestycjom w przychodnie wielospecjalistyczne. W styczniu otwarty został oddział na warszawskim Wilanowie. Poza tym Spółka intensywnie rozwija Centra Ortopedii i Rehabilitacji – w styczniu tego roku powstał w Łodzi kolejny oddział ENEL-SPORT. Z rozwojem ENEL-SPORT będzie związany również rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI.

1 sierpnia br. do Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED na drodze akwizycji dołączyły

trzy spółki prowadzące działalność medyczną w Warszawie, tj. UNICLINIC sp. z o.o, UNICLINIC REHABILITACJA sp. z o.o. oraz VILLA CLINIC. Rozszerzenie Grupy Kapitałowej o kolejne spółki jest dla firmy szansą na wzmocnienie swojej pozycji w perspektywie kolejnych okresów.

Ponadto w sierpniu Spółka otworzyła nowy oddział w Tarnowie Podgórnym i we wrześniu w Warszawie, w Galerii Północnej na Białołęce, jedną z największych przychodni Spółki. W chwili obecnej Enel-Med posiada 40 placówek medycznych a do końca roku planuje otwarcie dwóch kolejnych (oddział w Sochaczewie i trzeci oddział we Wrocławiu). Planowany dalszy dynamiczny rozwój sieci to jeden z czynników warunkujących dalsze sukcesy firmy więc Spółka nadal będzie realizować strategię m.in akwizycji. Dodatkowo Spółka współpracuje również z ponad 1600 placówkami współpracującymi na terenie całego kraju.

Realizując strategię rozwoju segmentu domów opieki długoterminowej nad osobami starszymi Grupa Kapitałowa przejęła w sierpniu placówkę Villa Clinic (ponad 2300 m2) w Warszawie. Jednocześnie w ramach porządkowania struktury Grupy Kapitałowej ENEL INVEST sp. z o.o. złożyła propozycję sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o. i uzgodniła warunki tej sprzedaży. Biorąc pod uwagę wyniki Spółki, jak i prognozy demograficzne, Spółka planuje dalsze inwestycje w opiekę senioralną. W planach rozwoju brane pod uwagę są również dalsze akwizycje.

Enel-Med kładzie również większy nacisk na nowe technologie, w tym rozwój telemedycyny czy e-wizyt, dostępnych w tym roku m.in. za pomocą nowej aplikacji mobilnej dostępnej dla klientów już od dwóch miesięcy. W przyszłości ten kanał wizyt może stanowić około 10% wszystkich konsultacji. Ponadto Spółka implementuje system dedykowany partnerom B2B, który w zasadniczy sposób ułatwi zarządzanie kontraktem biznesowym (aktualizacja listy pracowników, organizacja akcji profilaktycznych, zarządzanie medycyną pracy).

Realizacja zaplanowanych działań oraz brak rotacji klientów pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój grupy.

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne pod adresem:

https://cm.enel.pl/inwestor/