Informacje prasowe

Informacja w sprawie sprzedaży akcji ENEL-MEDArchiwum wiadomości

W dniu 18.10.2017 z sukcesem zakończyła się sprzedaż przez Państwa Annę i Adama Rozwadowskich 3,82% pakietu akcji Spółki ENEL-MED.

Państwo Rozwadowscy, wskazują, że sprzedaż akcji w Spółce jest podyktowana dążeniem do zwiększenia liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku regulowanym i ma na celu zwiększenie płynności akcji Spółki oraz dywersyfikację struktury akcjonariatu Spółki. Państwo Rozwadowscy nadal pozostają znaczącymi akcjonariuszami Spółki. Obecnie Państwo Anna i Adam Rozwadowscy wspólnie z Panem Jackiem i Bartoszem Rozwadowskim posiadają około 65,06% akcji Spółki.

Jestem bardzo zadowolony z ogromnego zainteresowania jakim cieszyły się dziś akcje ENEL-MED. Popyt przerósł podaż w związku z tym konieczna była redukcja zleceń. Myślę, że jest to efektem bardzo dobrych wyników jakie Spółka zaprezentowała w ostatnio opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Akcje zostały kupione przez kilku akcjonariuszy co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie płynności akcji ENEL-MED na giełdzie.– komentuje Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu ENEL-MED.