Informacje prasowe

Dwucyfrowy wzrost przychodów Enel-Med (+17% r/r) oraz konsekwentne inwestycje w nowe placówki i usługiArchiwum wiadomości

Opublikowany przez Centrum Medyczne Enel-Med śródroczny skonsolidowany raport finansowy, za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku, potwierdza kontynuację dynamiki rozwoju i pokazuje bardzo dobre wyniki finansowe:

  • przychody Grupy Kapitałowej CM Enel-Med w pierwszym kwartale br. wyniosły 76,5 mln zł, czyli o 17% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku;
  • początek 2017 roku był bardzo dobry pod względem osiągniętej marżowości na poziomie EBITDA, tj. dla porównania w I kwartale 2016 roku EBITDA wyniosła 5,0%, z kolei w I kwartale 2017 roku udało się ją zwiększyć do 7,3% (+2,3 r/r);
  • spółka kontynuowała działania inwestycyjne – w styczniu otwarto wieloprofilowy oddział Warszawa Wilanów, z kolei w lutym działalność rozpoczęła trzecia placówka medycyny sportowej Enel-Sport, zlokalizowana w łódzkiej Manufakturze;
  • uruchomiono również nową usługę w zakresie telemedycyny, umożliwiającą klientom CM Enel-Med realizowanie konsultacji medycznych poprzez telefon, mail oraz czat.

Enel-Med konsekwentnie stara się od lat łączyć dynamiczny wzrost (16%), efektywność biznesową przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego. Osiągana przez firmę ponad 13% dynamika sprzedaży abonamentów medycznych, brak rotacji klientów oraz znakomita pozycja konkurencyjna skłaniają także Spółkę do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne, głównie przeznaczone dla klienta B2B. Dodatkowo Enel-Med, chcąc zapewnić dalszy dynamiczny rozwój, planuje w większym stopniu nastawić się w najbliższym czasie na akwizycje. Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat inwestycje firmy wyniosły ponad 67,5 mln zł.

CM Enel-Med, zgodnie z przyjętą strategią, stale poszerza również swoją ofertę m.in. w oparciu o nowe technologie i digitalizację. Obecnie najważniejsze kierunku rozwoju to cyfryzacja biznesu, w tym e-wizyty, które pozwalają m.in. na monitorowanie czynności życiowych pacjentów w ich miejscu zamieszkania. Szacuje się, że w przyszłości ten kanał może stanowić ok. 10-15% wszystkich konsultacji.

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne pod adresem: https://cm.enel.pl/inwestor/raporty/raporty-okresowe/raport-kwartalny-za-i-kwartal-2017-roku-JoiMPD